Gene quy định tính cách con người hay do đâu?

Tính cách mỗi người thường không giống nhau, đó là do gene quy định hay tự hình thành trong quá trình phát triển nhận thức? (Tư)

Ảnh minh họa: ST.Ảnh minh họa: ST.

Mời độc giả đặt câu hỏi tại đây

vnExpress.net

,