MC khiếm thị đầu tiên của VTV: “Người ta bảo bố mẹ chuẩn bị tiền vì chẳng ai nuôi tôi cả”

 Nhiều người nói với bố mẹ tôi rằng “Trời ơi, đừng để nó đụng vào cái gì, sẽ hỏng đấy” hay “Nên chuẩn bị một khoản tiền lớn đi vì sau này khi ông bà chết đi sẽ chẳng ai nuôi nó đâu”. Nhưng bố mẹ tôi lại không nghĩ như vậy. Bố mẹ luôn tin tôi có thể làm được mọi chuyện.